FN’s Verdensmål - miljømæssigt, socialt, økonomisk

Vi hjælper virksomheder, der vil i gang med bæredygtig omstilling. Vi rådgiver og sammen prioriterer vi de verdensmål, der hænger sammen med kerneforretningen. Bæredygtighed er ikke kun klima og miljø men også sociale forhold, trivsel, økonomi, cirkulær omstilling, ansvarlighed mv.

Bæredygtig omstilling går fint i spænd med at optimere ressourcer. For private virksomheder kan det samtidig være en god forretning at energioptimere, minimere spild og effektivisere arbejdsgange.

Vi rådgiver alle typer virksomheder men har særligt kendskab til bygge- og anlægsbranchen, uddannelsesinstitutioner, kommunale teknik- og miljøforvaltninger samt forsyningsselskaber.

FNs verdensmål - logo

 

SDG Consult tilbyder:

  • foredrag om bæredygtighed og verdensmål

  • foranalyse med screeningsrapport

  • kurser/workshops om bæredygtig omstilling

  • et skræddersyet rådgivningsforløb

  • markedsføring & storytelling, der styrker omdømme og kunderelationer.

 

Sæt kurs mod en bæredygtig strategi

Få rådgivning om bæredygtig business i din branche. Det gælder om at udvælge de indsatsområder/ verdensmål, hvor din virksomhed kan gøre en særlig forskel i forhold til klima, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi, procesoptimering,  indkøb, byggeri mv. 

Indsatsområderne skal prioriteres, og vi arbejder med konkrete og målbare mål indenfor bæredygtighed, som hænger sammen med det eksisterende forretningsgrundlag.

Skab konkrete resultater

Det er væsentligt løbende at måle og dokumentere fremdriften og på den måde undgå greenwashing. Vi bistår med at planlægge og gennemføre projekter, der understøtter den bæredygtige strategi, ligesom vi tilbyder hjælp til at afrapportere i forhold til målopfyldelse, CO2 målinger og klimaregnskaber. 

På den måde bliver de overordnede mål om bæredygtighed en del af den daglige planlægning. De implementeres i praksis og resultaterne fastholdes i den daglig drift.

Målskive
Pencil

Markedsfør de bæredygtige budskaber

Med god storytelling om de bæredygtige tiltag er du med til at sætte dagsordenen. Effektiv intern og ekstern kommunikation af alle bæredygtighedstiltag er væsentligt i forhold til at vise forbrugere, indkøbere, samarbejdspartnere og medarbejdere den nye bæredygtige kurs. 

Vi kan sørge for præcis markedsføring og bæredygtig storytelling om din virksomhed.

SDG Consult - Sammen skaber vi bæredygtig omstilling

Konsulenter for bæredygtig udvikling og FN's Verdensmål

Vi har base på Sjælland men dækker hele landet