Persondatapolitik

SDG Consult (herefter ”Den Dataansvarlige”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik. I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

 1) Vi er Den Dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

SDG Consult er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du kan altid kontakte os via e-mail på kontakt@sdgconsult.dk eller via:

SDG Consult  (SE-nummer: 4205 5905), Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk, M: 5223 3633

 

2) Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig, levere en god service og kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af alle aftaler og forløb (herefter ”Formålet”). Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

 

3) Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde Formålet. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte almindelige kategorier af personoplysninger:

  • fornavn og efternavn, adresse på virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer samt cvr-nummer.
  • Din service- og produkthistorik.

Hvis du har tilmeldt dig SDG Consult’s e-mailliste er din e-mailadresse og dit navn gemt i vores register. Dine oplysninger bliver kun anvendt til at udsende dette nyhedsbrev.

Vi videresælger aldrig dine persondata til andre virksomheder.

 

4) Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos Den Dataansvarlige. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i Persondataforordningen (GDPR).

Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

5) Eksterne leverandører

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde Formålet.

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.

 

6) Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem. Uafhængigt af Persondataforordningen gemmes alle transaktionsdata i 5 år i overensstemmelse med dansk regnskabslov.

 

7) Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning på dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

 

8) Dine rettigheder

Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. 
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse. personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet)
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

9) Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klar til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på deres hjemmeside Datatilsynet.dk

 

10) Klage til SDG Consult

De Dataansvarlige for SDG Consult er ansvarlige for at behandle dine rettigheder i forhold til punkt 8 i denne Persondatapolitik.

Ønsker du at klage til SDG Consult kan du bruge følgende kontaktinformationer:

SDG Consult (SE-nummer: 4205 5905), Gl. Ringstedvej 33, 4300 Holbæk, M: 5223 3633