Vi tilbyder følgende produkter

Kontakt os for en pris. 

Alle workshops, kurser og møder kan gennemføres online eller fysisk.

FN’s Verdensmål for alle – oplæg 

Hvad er FN’s Verdensmål og hvorfor er de relevante i små og mellemstore virksomheder? Hvordan hænger verdensmålene sammen med fortsat økonomisk vækst? Hvordan kan I bruge dem i din virksomhed?

Vi tilbyder at holde en grundlæggende præsentation for ledere/ medarbejdere på din arbejdsplads, som vi tilpasser til udfordringerne i jeres branche.

Kursus i bæredygtighed

Bliv klædt på til at arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål i praksis. Kursus for ledere og medarbejdere, der har brug for at kende mere til bæredygtighedsaspekter (hvad er cirkulær økonomi?, hvad indebærer det at blive CO2-neutral?, hvad er FN’s Verdensmål?, hvad er grøn omstilling, hvordan hænger det sammen med CSR? mv).

Vi tilbyder at kurser, som tilpasses den enkelte virksomhed, og som sætter fokus på branchespecifikke krav.

The Concept of Sustainability

Strategiworkshop

Workshop for ledere og medarbejdere, som skal i gang med at inddrage bæredygtighed og FN’s Verdensmål i virksomhedens strategiske arbejde.

En indledende kortlægning af områder i virksomheden, hvor der er størst potentiale for at opnå resultater ift. bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Resultatet samles i et strategioplæg.

 

Recycle,Reuse,Reduce,Bio,Eco,Frie

FN’s Verdensmål i din virksomhed

Få en klar bæredygtig profil og lev op til branchespecifikke krav ved at udvælge de verdensmål, som er centrale for virksomheden.

Vi arbejder med SDG Consult’s dialogbaserede screeningsværktøj, når vi  udvælger og prioriterer de verdensmål, som hænger sammen med kerneforretningen. Resultatet samlet i en screeningsrapport, som er danner grundlaget for en bæredygtighedsvision i virksomheden.

 

Skræddersyet rådgivningsforløb

Vi er med din hele vejen fra formulering af en bæredygtighedsstrategi, udvikling af konkrete handlingsplaner, over planlægning og gennemførelse af konkrete projekter og til formidling og markedsføring af jeres bæredygtige profil.

Det er muligt at søge midler til at rådgivningsforløb via GCO-puljen, som vi også kan hjælpe med at ansøge.

Projekt- og driftstøtte

Når visionen er formuleret er det vigtigt at arbejde videre med konkrete handlingsplaner, så virksomhedens fremdrift i forhold til bæredygtighed og FNs Verdensmål kan dokumenteres.

Få hjælp til at fastholde og udvikle resultaterne med bæredygtighed og verdensmål i den daglige drift.

storytelling

Bæredygtig markedsføring

Få de gode budskaber ud – fortæl jeres gode og ærlige historie både internt og eksternt. Det giver kunderne lyst til at handle hos jer og stolthed hos medarbejderne. Med god storytelling om de bæredygtige tiltag er virksomheden med til at sætte dagsordenen. Effektiv kommunikation er væsentligt i forhold til at vise forbrugere, indkøbere, samarbejdspartnere og medarbejdere den nye bæredygtige kurs. Vi kan hjælpe med at få de bæredygtige budskaber til at hænge sammen med en kommunikationsstrategi.